Jezuité

15. Dýchej Slovo - "Bůh překvapení" (Ex 34,4b-6.8-9)

Zveřejnil system, 7. srpna 2020
103 shlédnutí

Popis videa:
https://cs.wikisource.org/wiki/Nov%C3%A9_b%C3%A1sn%C4%9B/Na_Sinaji?fbclid=IwAR1GoLZ3po1_xT5COLSE5NMmuE3QpQemuEYcaP7dSDpbcG5hqaRAY-T_g_c

Slavnost Nejsvětější Trojice

1. čtení – Ex 34,4b-6.8-9

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."

Kategorie: Jezuité
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.