Katecheze k nedělním čtením s otcem Tomasem van Zavrelem

Katecheze k nedělním čtením s otcem Tomasem van Zavrelem

Otec Tomas z Hluboké nad Vltavou připravuje na každou neděli delší tématickou katechezi nad čteními následující neděle pro ty, kdo se chtějí na Den Páně řádně připravit.

Katecheze k nedělním čtením s otcem Tomasem van Zavrelem