Etika mezi světy

Etika mezi světy

Člověk se dnes pohybuje v mnoho světech a překračuje různé hranice. // Někdy je těžké poznat hranice nebezpečného území nebo se zorientovat, kde vlastně jsem. 

Tento kanál je tu proto, aby o nich pomohl lidem je lepe rozpoznat hranice a orientovat se v chaosu života.  

Etika mezi světy