Bůh, sex, manželství

Bůh, sex, manželství

Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan nemá velkou motivaci a čas číst tyto často obsáhlé a teologickým jazykem psané texty. Proto se signály.cz rozhodly vytvořit obsah, který bude jednoduchou, moderní a přitažlivou formou tato témata otevírat. Videa jsou doplněna materiály ke stažení k hlubšímu promýšlení tématu. buh-sex-manzelstvi.signaly.cz

Bůh, sex, manželství