Prosil jsem za tebe, aby tvá víra neselhala. -- Lukáš 22,32