Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. -- Marek 13,31