Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. -- 1. Samuelova 16,7