tracey9

tracey9 / Kateřina Kofroňová / 33 let

Svobodná

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. -- Izaiáš 12,2a

Napsat komentář »