Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. -- Izaiáš 12,2a