V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. -- Koloským 2,3