Hle, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. -- Matouš 28,20