tracey9

tracey9 / Kateřina Kofroňová / 33 let

Svobodná

a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni -- Efezským 5,2

Napsat komentář »