Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. -- Pláč 3,22