TommyJanodKřížeHrbek

TommyJanodKřížeHrbek / Tommy Jan od Kříže Hrbek

Svobodný

Nejtěžší rozhodnutí je, které člověk učiní rozumem proti svému citu. Nezbývá, než věřit, že mě Pán vede za tuto milou mohutnost duše..

Napsat komentář »

Naše schopnosti nám dávají možnost vyniknout nad ostatními, ale jen pokora nám dává možnost nad nimi vyniknout k vlastnímu prospěchu.
Sešli mi za dar z výsosti, Bože, pokoru s tichostí!

Napsat komentář »

Volá nás Hospodin k velikosti, či k malosti? Meditce nad paradoxem křesťanské cesty "všeho a ničeho"... Jak má člověk navenek růst a dovnitř se menšit? Anebo naopak? Před lidmi se menšit a vnitřně růst? V určitém smyslu asi jedno bez druhého nejde... Je horší pyšný poustevník, nebo duchovně tupý král?
Věřím, že mi pomůže Jan Křtitel, poustevník prostý a nejvlivnější kazatel své doby. I on se ale musel nakonec zmenšit i v duchovním vůdcovství (zdánlivém vnitřním bohatství!), aby mohl Kristus růst.

Napsat komentář »

Hospodin se mě dnes zeptal, jestli ho miluji. Řekl jsem, že ano, ale než jsem dopověděl, věděl jsem, že to nebude stačit. "Ale proč po mně nežízníš?" odpověděl on na mou rozpačitost otázkou..

Napsat komentář »

A modleme se také za nebohé studenty, kteří prolévají svůj pot a slzy ve zkouškovém vypětí ad MDG!

Napsat komentář »

slovo na den: "Když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit".. doufám, že má president Klaus taky účet na Signálech.. :D

Napsat komentář »
TommyJanodKřížeHrbek

Ach jo... Upalování už je očividně společensky nepřijatelné, takže budeme nyní zakazovat lidem mluvit, psát, publikovat.. Jako farizej před Kristem, tak trapně vypadá biskup, který biskupovi zakáže mluvit!

Zobrazit 1 komentář »

Volím Karla Schwarzenberga! Je to opravdový a poctivý člověk s morálním kreditem a zásluhami v oblasti lidských práv. Karel není demagog a svévolník jako jeho soupeř, je vždy slušný a uctivý k druhým i k demokracii. Volte Karla také vy! :)

Napsat komentář »

Zkouškové období nadohled, aneb možnost pro všechny zbožné vykonat milosrdenství modlitbou za nedbalé studenty!

Napsat komentář »

Říkají o něm

Naděžda říká o něm:
Tomáš Jan od Kříže, tak to je můj drahý přítel, který krásně hraje na varhany, krásně zpívá, hovoří mnoha jazyky a páchá jistě spous tujiných bohulibých intelektuálních činností, třeba krmení dobytka :)
Iisakki říká o něm:
Homosexuální čarodějnice podporující potraty - to je náš Tommy :)