Tomáš

Tomáš

Ženatý

Strach vs. Pravda

Neboj se pravdy, neboť kde je pravda, tam je Bůh. Bůh nás volá k pravdě, ke světlu a k dobru i ke štěstí a k pokoji v tomto životě, pokud se svěříme jeho milosrdné prozřetelnosti.…

Všichni budou vyučeni od Boha

(Jan 6,44) Izaiáš (Iz 54,13), Jeremiáš (Jer 31,33) předpověděli, že se dostane v mesiášské době všem Božího poučení. Už ta doba minula? Jeden francouzský kněz píše ve svém deníku:…

Proč Jidáš?

Jan 13,21-33.36-38 Jeden z vás mě zradí Lidé rádi diskutují o tom, bylo-li skutečně zapotřebí Jidášovi zrady k tomu, aby Ježíš trpěl. Vždyť už se ho pokoušeli několikrát zatknout…

Mylné úsudky

(Jan 7,1-2.10.25-30) O tomhle víme, odkud je. Až však přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. O Mesiáši se všeobecně věřilo, že se narodí v Betlémě (srv. Mt 2,3 n). Ale mezi…

Patologický smutek

(Lk 4,24-30) Žádný prorok není vítaný ve svém domově ... V Nazaretu se projevilo to, co v malé nebo větší míře pozorujeme v malém uzavřeném prostředí. Lidé se znají, jistým…

Proč prosit Boha, když ví, co potřebujeme?

(Mt 7,7-12) Proste, a bude vám dáno Jedna z námitek proti modlitbě bývá: "Je-li Pán Bůh vševědoucí, sám ví, co potřebujeme. Proč bychom ho měli prosit? Proč se domáhat, když víme,…

Znamení doby

(Lk 12,54-59) Jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? „Znamení doby“ je výraz, o kterém se na Druhém vatikánském koncilu obšírně diskutovalo. V ustanoveních o církvi, o liturgii…

Kananejská žena

Kananejská žena byla z pozůstatku původního pohanského obyvatelstva Palestiny, které měli Židé vyhubit a se kterými se nesměli stýkat. Důvod toho zákazu byl zřejmý. Ve styku s…

Které modlitby určitě Bůh vyslyší?

Modlíme-li se: „Buď vůle tvá!“, jsme jistě vyslyšeni. Ale jsme si vždycky jisti, že to, zač se dnes prosíme, je skutečně Boží vůle? V jednom případě, píše sv. Jan Zlatoústý, je to…

Hořící srdce vs. mouchy v polévce

... Srdce chrání Bůh, ale i my sami se musíme přičinit, abychom je opevnili, aby mělo silnou vládu. Vláda srdce jsou ctnosti. Která z nich je nejsilnější tak, že by měla všechny…

Citát z noční pouti na Svatou Horu

“Nejdříve jsem brečela, pak se modlila a pak jsem začala myslet.“ (poutnice, která se na chvíli ztratila při noční pouti na Svatou Horu)

O době a hodině

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle…