Tomáš

Tomáš

Ženatý

Brajgl: Podobenství o slepcích

(Lk 6,39-42) Slepost má různé příčiny. Není-li od narození, bývá z neštěstí: něco spadlo do oka a silně je zranilo. I v morálním obrazném smyslu se něco takového může přihodit.…

Teď!

Nestarej se o budoucnost, ale jen o přítomný okamžik. O budoucnost se postará Bůh. Když jsi udělal, co jsi mohl, buď klidný. Víc nežádá ani Bůh, víc nežádají ani lidé. P.…

Málo času a moc práce

(Mt 14,13-21) Ježíš rozmnožil chléb a rybu, tj. základní prostou stravu, která stačila k utišení hladu. Sv. Basil z této okolnosti uzavírá mravní postoj. K životu opravdově stačí…

Důvěra

(Mt 11,20-24) Nestačí-li samo Boží vyvolení k tomu, aby měl člověk jistotu spásy, oč se tedy může ještě opřít? Je to otázka, kterou si kladla i na sklonku života sv. Terezie…

Pěší poutě

Pěší poutě s duchovní tématikou mohou představovat aktivnější formu duchovní obnovy. Zde je základní srovnání tří českých pěších poutí. Póď na póťPěší pouť k Božímu…

Je církev Božího původu?

Všichni velcí lidé se starají o to, aby měli spolupracovníky a následovníky svého díla. Snaží se o to, aby jim dali dobré instrukce a zaučili je do práce. Nemohou jim však dát moc…

Můj milý člověče

Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak zrána vesele ptactvo Boha chválí. Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho. A ty, Boží obraz, dílo…

Luxusní život

Čím krásnější je cesta, tím silnější je pokušení zastavit se, usednout a pozorovat krajinu a přitom zapomenout na vlastní cíl. Michel Quoist, Mezi člověkem a Bohem

Kolaborace?

Daň císaři (Mk 12,13-17; srv. Mt 22,15-22; Lk 20,20-26) Daňový systém je prastarý. Byl v různých formách. Ale princip je vždy stejný: jednotlivec žije v nějaké společnosti,…

? » Radost

Jsi smuten. Proč? Nikdo si nevšiml tvé práce, tvého úspěchy, námahy, úsilí? Chceš něco říci, ale neposlouchají tě? Nemají tě rádi: Pros Boha o odpuštění za svůj smutek a věnuj…

Monachos a kosmos

(Jan 16,19-33) Čím to je, že samota tíží? Člověk je tvor společenský a jeho osoba i charakter se vytváří ve styku s ostatními. Dítě, které je dlouho o samotě, bývá zaostalé. Když…