Tisíckráte

Popis společenství

Se non è vero, è ben trovato.

Kdo netleje s námi, tleje proti nám.

Napsat komentář »

Tisíckráte zetlelo nejen na svém webu, ale i na Signálech.

KMirjam

Nojo, od března 2019 nic.... škoda. :(

KMirjam

Už se rozjíždí nanovo. 2020 hned několik članku. Jen tak dál.

Zobrazit 2 komentáře »

:D . „Chceme mnohem více pracovat s výsledky sociologických šetření,“ uvedl například plzeňský biskup Tomáš Holub. „Myslím, že je na čase vydat reedici Bible, ze které bychom vypustili kontroverzní pasáže požadující po lidech změnu smýšlení nebo života. Podle dostupných průzkumů jsou totiž se svým životem spokojeni a nechtějí na sobě nic měnit. Navíc by se tak nová Bible mnohem pohodlněji vešla třeba do kapsy.“"

Napsat komentář »

Zjistili jsme, že vyšetřování se zaměřuje na pasáže, které Babiš podtrhl, zvýraznil či dokonce komentoval. Údajně se jedná například o část 8. kapitoly listu Římanům, konkrétně o slova „On neušetřil vlastního Syna, ale za nás všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím?“ 

– upraveno
Napsat komentář »

Jak již informovala většina českých médií, v mnohých lesích v České republice se nepěkně rozmnožil kůrovec. Mainstreamová média však zamlčela fakt, že většinu postižených lesů netvoří ani lesy ve vlastnictví Lesů ČR, ani lesy soukromé, nýbrž ty církevní. Podle některých věřících je to jakási nefér odplata za restituce. Pan Jan z Pošumaví k tomu říká: „Kůrovec je sémě ďáblovo. Je to jeho odplata za to, že velká část zdejších lesů byla navrácena církvi. A nezdaněně.“

– upraveno
Napsat komentář »