Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Tisíckráte

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Se non è vero, è ben trovato. Více o společenství »

KMirjam
KMirjam
KMirjam

:D . „Chceme mnohem více pracovat s výsledky sociologických šetření,“ uvedl například plzeňský biskup Tomáš Holub. „Myslím, že je na čase vydat reedici Bible, ze které bychom vypustili kontroverzní pasáže požadující po lidech změnu smýšlení nebo života. Podle dostupných průzkumů jsou totiž se svým životem spokojeni a nechtějí na sobě nic měnit. Navíc by se tak nová Bible mnohem pohodlněji vešla třeba do kapsy.“"

KMirjam
– upraveno

Zjistili jsme, že vyšetřování se zaměřuje na pasáže, které Babiš podtrhl, zvýraznil či dokonce komentoval. Údajně se jedná například o část 8. kapitoly listu Římanům, konkrétně o slova „On neušetřil vlastního Syna, ale za nás všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím?“ 

PetrST
– upraveno

Jak již informovala většina českých médií, v mnohých lesích v České republice se nepěkně rozmnožil kůrovec. Mainstreamová média však zamlčela fakt, že většinu postižených lesů netvoří ani lesy ve vlastnictví Lesů ČR, ani lesy soukromé, nýbrž ty církevní. Podle některých věřících je to jakási nefér odplata za restituce. Pan Jan z Pošumaví k tomu říká: „Kůrovec je sémě ďáblovo. Je to jeho odplata za to, že velká část zdejších lesů byla navrácena církvi. A nezdaněně.“

KMirjam
KMirjam
KMirjam
KMirjam
KMirjam

:-)

KMirjam
Tisíckráte
– upraveno

„Modlitební akce jsou zaměřeny proti Zemanovi,“ stěžuje si Hrad.

Tisíckráte

Hradní kancléř Mynář podal oficiální stížnost na činnost církví Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, který má hlídat férový průběh českých voleb. Ve stížnosti, kterou má Tisíckráte k dispozici se uvádí, že duchovní aktivity církví…