terre-eau

terre-eau

Vdaná

Dom sa naplnil vôňou

Čítajúca Mária Magdaléna (c. 1500–1510) by Piero di Cosimo Tá alabastrová nádoba plná nardu, rozbila ju.Plno črepov. Toľké plýtvanie!Mária!Tak drahý olej! Prvá ho stretneš.V…

Na Rembrandta !

V dobe absolútnych obmedzení túžim stále viac po kráse. Obdivujem architektúru, historické stavby, alebo poéziu. Ale stále viac sa dostávam k vnímaniu maľby, ako niečoho…

Okná vzťahu dokorán

Poznáte to. V teplom, parnom lete sa spustí dážď a príjemne ochladí zem. Voda prinesie potrebné osvieženie, zavlaží, vzpruží usychajúce rastliny. V noci sa lepšie spí, vzduch ráno…

Vize jak z krize

To, že Signály prechádzajú od roku 2014 určitou krízou nemožno poprieť. Som ich vernou užívateľkou - blogerkou už deviaty rok a to je vo virtuálnom svete dlhá doba. V prvom rade…

Telo to skúša, a čo duša?

"Telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa hralo, dobre sa malo a stále si užívalo a všetko, všetko je mu málo." Triceps, biceps, sval deltový. Pot, pot a pot. A v tom…

Žijem z Velikonoc

Myslela som si, že Veľká noc mi nemôže ponúknuť už nič nového. Všetko poznám naspamäť. A zážitkov, skutočných prežitkov, tiež už mám niekoľko, od Jána počínajúc, Máriou Magdalénou…

Bohém

Je človekom plným prekvapení. Nonšalantný, zdvorilý, s elegantnou šálou okolo krku, alebo v montérkach od uhlia a oleja. Nikdy nestráca noblesu. Zádumčivý, nehovorí zbytočne, rád…

Jak z krize?

Tvoj článok mi doslova nedá spať (a je tiež katalyzátorom vnímania krízy na Signáloch). Niečo je zle, niečo nie je v poriadku. Ponúkame spoločné akcie, spoločnú modlitbu, spoločné…

Na veľké veci sa vždy čaká

Na veľké veci v živote sa vždy dlho čaká... ...a vždy treba najskôr pripraviť prázdne miesto ...aby mohlo prísť Svetlo do domu, aj do duše. V rámci výzvy Kuchařky pro dceru. ---…

Denník malých radostí

Čoskoro to začne. Idúc cez mesto som videla, ako sa chystajú drevené stánky a stromček. Predvianočný stres. Preplnené obchody a námestia.

O podivuhodnom priateľovi

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili, a už vás…