Prosím všechny o modlitby za Japonsko a další části Země, kteří byli postiženi zemětřesením a následnou vlnou Tsunami...
Pro Jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu...
Ježíši, důvěřujeme Ti!