Témata, která nás obklopují

Přispěj k tématu. Rozličná témata po celý rok. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Setkání mládeže

Úvodník k tématu

Právě prožíváme postní dobu. Každý z nás ji prožívá pravděpodobně trochu jinak, ne jeden se ale chystá na každoroční diecézní setkání mládeže se svým biskupem.

Tato každoroční setkání mládeže s biskupy se zpravidla konají v sobotu před květnou nedělí a mají u nás již svou několikaletou tradici - konají se ve všech našich diecézích na oslavu Světového dne mládeže, jehož tradici před dvaceti osmi lety zavedl papež Jan Pavel II. a následně na ni navázal i papež Benedikt XVI. Místní biskupové v tyto dny zvou mladé své diecéze k osobnímu setkání, chtějí jim naslouchat, povzbudit je a jednoduše být s nimi.

Oslova Světového dne mládeže neprobíhá ale jen na diecézní úrovni – jednou za dva až tři roky se s mladými z celého světa setkává i papež. Takové celosvětové setkání mládeže nás čeká i tento rok v létě, v brazilské Rio de Janeiru.

Chystáš se na nějaké setkání mládeže? Zanechalo v Tobě některé setkání nezapomenutelné vzpomínky? Dej impulz ostatním a poděl se o svou zkušenost - téma měsíce je právě o tom :-)


Akce k tématu

23. – 23. 3. 9. Arcidiecézní setkání mládeže OL
Velehrad
23. – 23. 3. Diecézní setkání mládeže
Hradec Králové
23. – 23. 3. Diecézko 2013, aneb setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem
Brno
22. 3. – 23. 2. Diecézní setkání mládeže ČB
České Budějovice
22. – 23. 3. Setkání mládeže plzeňské diecéze
Plzeň
16. – 17. 3. Diecézní setkání mládeže ostravsko-opavské diecéze
Bruntál
17. – 24. 3. Týden modliteb za mládež 2013
22. – 23. 3. Diecézní setkání mládeže
Litoměřice

Fotky k tématu


Videa k tématu

Blogové články tip

Jděte!

2. 4. Ježíš vyslal své učedníky na misii s tímto pověřením: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium…

Staňte se Kristovými učedníky

17. 3. Pojďme společně číst Poselství k 28. Světovému dni mládeže. Dnes je na řadě jeho druhá část.


Blogové články uživatelů

Jděte!

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme

19. 3. 2013

18. 3. 2013

Staňte se Kristovými učedníky

17. 3. 2013

Poselství k 28. Světovému dni mládeže - 1. část

Týden, kdy se za nás modlí církev

Jak se zapojit?

Úvodník

Jak jsem pochopil, že Velehrad není na kopci


Odkazy k tématu

IS ADCŽM


#tema:setkani2013