TEC+ (Together Encounter Christ)

pátek, 11. června 2010 – 17:00   do   neděle, 13. června 2010 – 17:00
Praha - Vinoř

TEC+ v termínu 11. – 13.6.2010 v Praze - Vinoři

TEC+ je určen lidem zhruba od 23 let a má za cíl otevřít nové cesty k uchopení a prožití Velikonočního tajemství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu je mše svatá, modlitba, promluvy, obřady vycházející z katolické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překvapení.

Zveme tedy další TEC+, který proběhne v termínu 11.-13.6.2010 v Praze-Vinoři na faře. Program začíná v pátek v 17 hodin a končí v neděli kolem 17 hodiny po společně slavené mši svaté. Stravování je zajištěno na místě. Cena programu je 450,- Kč.

Informace a přihlášky: Pavla Fabianová, tel. 312 310 070, mobil: 776 712 084, e-mail: p.f.2000@seznam.cz..

Podrobné informace na http://web.katolik.cz/TEC/


Podrobnosti
Vložila: VeraIkon
Vloženo: 31. 3. 2010

vytvořila akci.

Napsat komentář »