Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Hnutí sv. Tarsicia

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Pro všechny ministranty a ministrantky- ctitele sv.Tarsicia. Více o společenství »

Mot

Mot Tu jsem uslyšel hlas Páně, jenž říkal: ‚Koho pošlu? Kdo za nás půjde?‘ A já jsem řekl: ‚Tady jsem, pošli mne!‘
Slyšíš ho taky?

Mot
Mot

“Kněz je učedníkem zamilovaným do Pána, jehož život a služba jsou založeny na důvěrném vztahu s Bohem a na připodobnění se ke Kristu, Dobrému pastýři.”

Když je dnes ten svátek zamilovaných, připomínám jeden text pro taky "zamilované":

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161209vychazi-novy-dokument-o-knezske-formaci

Mot

Jistě jste zaznamenali, že se o letošních prázdninách se chystá Celostátní setkání mládeže v Olomouci, více si budete moci přečíst v lednovém čísle Tarsicia. Zde je modlitba za přípravu i všechny účastníky. Co ji zařadit alespoň jednou týdně do svých modliteb?

Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili… Zobrazit více

Jistě jste zaznamenali, že se o letošních prázdninách se chystá Celostátní setkání mládeže v Olomouci, více si budete moci přečíst v lednovém čísle Tarsicia. Zde je modlitba za přípravu i všechny účastníky. Co ji zařadit alespoň jednou týdně do svých modliteb?

Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.
Ať jim radost z Tebe dává sílu...

Mot Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.
Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Hali se stala členkou společenství Hnutí sv. Tarsicia .
Fary

Prosím všechny o modlitby za Japonsko a další části Země, kteří byli postiženi zemětřesením a následnou vlnou Tsunami...
Pro Jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu...
Ježíši, důvěřujeme Ti!

Pavel-M Díky, díky za povzbuzení k modlitbě. +