Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Tajemství člověka

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Tajemství člověka Celý blog »

Svých možností nakonec využil

Jeden statkář našel v lese zraněné orlí mládě. Odnesl ho domů, vyléčil jej a dal na dvůr mezi slepice. Mladý orel s nimi jedl a převzal jejich chování. Jednou šel kolem dřevorubec a zeptal se statkáře: „Proč je orel, král veškerého ptactva, zavřený…

Moje cesta za sebevědomím

Téma sebevědomí mě provází celým životem, proto jsem se rozhodla k němu napsat pár řádků.

Člověk – bytost vztahová

"Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla…

Boží obraz a podoba

A Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, k naší podobě… A Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil… (Gn 1,26.27)

Jsme povoláni k lásce

Církev pohlíží na člověka v jeho celistvosti: s jeho duší i tělem, potenciálem i hříšností. Co je v perspektivě katolické antropologie jedním z nejdůležitějších cílů lidského života?

Celistvý pohled na člověka

Celé téma Tajemství člověka vychází z katolické antropologie. Základní předpoklady a rysy pohledu katolické církve na člověka čtivě shrnuje tento text P. Jana Balíka.

...abychom byli jeho obrazem

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,…

Výnimočný už si

Výnimočnosť. Každý ju hľadá a málokto si uvedomuje, že ju vlastní. Túžime byť videní, uznávaní, špecifickí, jedineční....skrátka v istom smere výnimoční. Spoločnosť a okolie vpísali do nás predstavu „správnej" osobnej cesty, ktorá je najčastejšie…

Odkrývejme Tajemství člověka na signály.cz

Být člověkem. Tvář člověka. Boží člověk. Člověčenství naše. Člověk – obraz Boží. Ikona člověka. Tak zněly některé z návrhů na název velkého redakčního tématu, kterým se na signály.cz budeme až do příštího léta zabývat. Ano, jde o člověka. :)

« Novější 1 2 Starší »