1. (MLADÍ) Jakým způsobem nasloucháte realitě mladých lidí?