3. (MLADÍ) Jaké způsoby a jaká místa (nejen institucionalizovaná, ale i jiná) setkávání mladých lidí mají největší úspěch v církevním prostředí a proč?