6. (MLADÍ) Jaký prostor mají mladí lidé v naší zemi k tomu, aby se podíleli na životě církevního společenství?