8. (POVOLÁNÍ) Jak je zapojena rodina a společenství v oblasti rozlišování povolání mladých lidí?