10. (POVOLÁNÍ) Jakým způsobem zohledňujete kulturní proměnu, která je dána rozvojem světa digitálních technologií?