16. (EVROPA) Jak pomáháte mladým lidem, aby hleděli do budoucnosti s důvěrou a nadějí vyplývající z bohatého křesťanského dědictví Evropy?