17. (EVROPA) Mladí lidé často pociťují, že jsou politickým, ekonomickým a společenským systémem, ve kterém žijí, vyloučeni a odmítnuti. Jak nasloucháte této kritice, která v sobě obsahuje i možnost odporu, aby se proměnila ve spolupráci?