Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Synoda o mládeži 2018

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Stránky k synodě o mládeži v roce 2018. Prostor pro odpovědi na přípravné otázky. Více o společenství »

Synoda o mládeži 2018

3. (MLADÍ) Jaké způsoby a jaká místa (nejen institucionalizovaná, ale i jiná) setkávání mladých lidí mají největší úspěch v církevním prostředí a proč?

PHSJ Společenství vysokoškoláků v hlavních univerzitních městech, většinou napojená na Vysokoškolské katolické hnutí (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, Hradec Králové; Liberec, Plzeň aj.), a jejich aktivity. Společně co dva roky pořádají Studentský Velehrad.

KateřinaV Společná a kostely a setkání mládeže

Synoda o mládeži 2018

5. (MLADÍ) Co konkrétně žádají mladí lidé v naší zemi od církve?

Václav Vacek Otevřenou a pravdivou komunikaci, kompetence, srozumitelné vyjadřování ze strany církve.

KateřinaV Pravdu a ochotu být milován

Synoda o mládeži 2018

2. (MLADÍ) Jaké jsou hlavní výzvy a nejdůležitější příležitosti pro mladé lidi v naší zemi?

Václav Vacek Vzory mužů, žen, otců, matek, rodin. Výchova kluků v muže a dívek v ženy.

KateřinaV Vzor Žen a mužů rodiny Kněží a řeholníci.Umět se správně rozhodnout ve věcích a víra

Synoda o mládeži 2018

20. Volný příspěvek nebo komentář.

PHSJ Jelikož většina mladých (u nás 70-80% maturantů, podobně i jinde v Evropě) dnes odchází studovat na vysokou školu, rád bych, aby synoda reflektovala tento fakt. Téma rozlišování povolání a osobního duchovního doprovázení je hlavně tématem mladého dospělého člověka (18-25 let), u teenagera tolik ne. Univerzitní pastorace v celé široké škále možností je platforma, kterou by měla církev brát jako svou prioritu a hlavně personálně ji podporovat.

solipso Ono by hlavně bylo potřeba, aby církev nejprve jasně řekla co je jejím cílem. Pak je možné hledat vhodné prostředky k jeho dosažení. Pokud ale cíl(e) jednoznačně definované a veřejně známé nejsou, pak není o čem synodovat.

Synoda o mládeži 2018

14. (DOPROVÁZENÍ) Jaké iniciativy a jaké způsoby formace se uskutečňují pro osoby, které doprovázejí při rozlišování povolání?

Podzimek Doprovázet lze jen tam, kde se ten, kdo má být doprovázen, fyzicky či psychicky pohybuje. Tím odpadávají místa jako fary, kostely, hluboké lesy, pouště. Mladí lidé jsou ve školách, na sociálních sítích, jako vysokoškoláci (dnes prakticky všichni pomaturanti) následně na kolejích, privátech, v hospodách, zajímavých rekreačních místech a především ve městech. Pokud na těchto místech z církví nikdo není, nebo tam vstupuje jen ex offo na povýšenecké "pastorační návštěvy", pak se nedivme, že jsme současné mladeži v nejlepším lhostejní. Cestou je celková změna pastoračního paradigmatu - tedy být mezi nimi. To je to hledané "Boží království" a ostatní bude přidáno...

PHSJ U jezuitů je situace taková, že patřiční lidé jsou v této oblasti vzdělání v zahraničí. Nebo se vzdělávají sami praxí a samostudiem. První nabídkou této zkušenosti v našem prostředí je to, co zmiňuje KristlenOSF - kurz duchovního doprovázení na UP Olomouc.

Synoda o mládeži 2018

1. (MLADÍ) Jakým způsobem nasloucháte realitě mladých lidí?

PHSJ Zaprvé přímo - osobní setkání, spolupráce a přátelství v rámci Vysokoškolského katolického hnutí (VKH). Je mi ale jasné, že mi stále více uniká realita necírkevního prostředí mladých (moji nevěřící přátelé -vrstevníci už nejsou mladí :-)
Zadruhé nepřímo - snaha mít aspoň trochu přehled o rozmanitosti postojů a kulturních projevů mladých (subkultury, idoly, populární zpěváci a kapely, spisovatelé, filmy atd.)

KateřinaV Skrz svědectví a evangelium

Synoda o mládeži 2018

13. (DOPROVÁZENÍ) Jaký čas a na jakých místech se věnují pastýři a jiní vychovatelé osobnímu duchovnímu doprovázení?

otecKamil Většinou, první setkání je spontánní. Při cestování, pobyt na horách, večer u krbu, či v hospodě u dobrého piva (pouze do 3, potom, už to nemá cenu). Člověk potřebuje vedení. Mladým, nikdo neukázal, co je to, a proč je to dobré. Chybí zkušenost. Sám jsem prožil chaloupky, za komunismu - tam to bylo. Potom při zpovědi. A když bylo potřeba, tak člověk vyhledal kněze. Trošku nám o tom před 25 lety řekli na setkání mladých. Mám také zkušenost, že mladí, co zakusili, pomoc v duchovním vedení od kněží a řeholníků, tak sami řekli mladým, neboj se, jdi za ním, zeptej se on ti pomůže.
Čas je to většinou večer. Noc, ticho, klid, atmosféra. Také při nočních bděních, adoracích. Po silných svědectvích mladých. Po čase milosti obdržené z modlitebních setkání.

PHSJ Souhlasím, co píše Jiří Zajíc. Osobní duchovní doprovázení je časově a personálně náročné. A jak píše Michal Podzimek, je to zároveň nejsmysluplnější pastorace (nejen) mladých. I když se věnuje jen jednotlivcům, maximálně desítkám lidí.
Duchovní doprovázení existuje tam, kde vznikne důvěra. A pro vznik důvěry jsou potřeba příležitosti.
U nás (mluvím opět za jezuity) máme nejčastěji zkušenost, že takovou příležitostí jsou duchovní cvičení (vícedenní až týdenní), při kterých je každý den individuální rozhovor s každým účastníkem. Někteří pak jezdí na duchovní cvičení opakovaně, jiní prosí o duchovní doprovázení v běžném životě. Ruku v ruce jde doprovázení v modlitbě a doprovázení na životní cestě.

Synoda o mládeži 2018

12. (POVOLÁNÍ) Jakým způsobem se ve vašich diecézích plánuje pastorace rozlišování povolání mladých lidí?

PHSJ Nepíšu za diecéze, ale za jezuity. Plánované aktivity na rozlišování povolání máme dvě do roka - na podzim a na jaře víkend "Jezuitou dnes". Už asi deset let. Víkend je určen pro ty, kdo uvažují o řeholním životě/kněžství a zajímají se o jezuity. Mluvíme ale i o rozlišování povolání obecně. Bývá to akce komorní (3 až 5 lidí), vzájemné setkání je to většinou jednorázové. Osobní kontakt pokračuje zpravidla pouze s těmi, kdo vážně uvažují o vstupu do našeho řádu.

PHSJ Mnohem důležitější je "neplánované" otevření tématu rozlišování povolání - například při individuálním doprovázení během duchovních cvičení, které trvají aspoň pět dní nebo týden. Příklad - společné exercicie pořádané VKH Brno a Olomouc každý rok na konci ledna. Důležitá je souvislost mezi snahou více poznat Krista, více ho milovat a hledat cesty, jak konkrétně ho v životě následovat.

Synoda o mládeži 2018

16. (EVROPA) Jak pomáháte mladým lidem, aby hleděli do budoucnosti s důvěrou a nadějí vyplývající z bohatého křesťanského dědictví Evropy?

otecKamil Ukazovat co máme za dědictví. Na čem naše kultura, křesťanství, tradice vyrostly. Nic nespadlo samo z nebe. Učitel historie, nám odkázal myšlenku: Víš, co máš za poklady, bohatství kde žiješ? "Znej historii místa, tu šiř a sám přispěj k tomu, aby byla krásnější." Možná trošku, chybí tato propojenost, nadšení pro historii a budování dál.

wozembouh Už jen tím, že sama hledím do budoucnosti s důvěrou a nadějí ;)

Synoda o mládeži 2018

11. (POVOLÁNÍ) Jakým způsobem se daří, aby se světové dny mládeže nebo jiné národní nebo mezinárodní setkání staly součástí běžné pastorační praxe?

Lenochod Běžné to asi ještě furt není, furt je dost takových pasivních křesťanů a ti se těžko oslovují, když nevíte, jestli mají zájem nebo ne, nebo se jenom stydí...

wozembouh Světové dny mládeže mají za cíl stát se součástí běžné pastorační praxe?! To zní jako sci-fi. Aby měla tato setkání nějaký pastorační vliv neznamenalo by to, že musí být povinná, aby mohla působit na všechny? ...Osobně si myslím, že už to, že periodicita těchto větších setkání je docela velká (u celostátních 5 let), tak jejich smyslem je spíše "nakopnout" a povzbudit a to si myslím, že se většinou podaří. Ale myslím, že mnohem důležitější je pastorace mládeže na nižší úrovni - ve farnostech či spoluprací mládeže mezi farnostmi, kde se může s mladýma pracovat víc konkrétněji, formovat je a povzbuzovat. Právě na této úrovni mladí můžou vytvářet společenství a rozvíjet vztahy mezi sebou ale hlavně s Bohem a vzájemně se v tom povzbuzovat.