Světový den mládeže 2023 - setkání v Lisabonu se Svatým otcem Františkem

Moto: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (srov. Lk 1,39)

 

Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky (část Kurie) a hostitelskou zemí.

Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se jednak v diecézích jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku každé 2 až 3 roky.

Na minulá setkání jeli mladí i se sponzorovanou cestou Českou biskupskou konferencí. (na další setkání je předpoklad, že by se mohlo podpořit další mladé..)

Každé Světové hry mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.

Přehled všech setkání SDM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_dny_ml%C3%A1de%C5%BEe

Papež zveřejnil témata na SDM na roky 2020 - 2022
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190625papez-zverejnil-temata-svetovych-dnu-mladeze-na-pristi-tri-roky

Více informací se postupně budou doplňovat.

PŘESNÝ TERMÍN ZAČÁTKU A KONCE SETKÁNÍ V LISABONU BUDE UPŘESNĚN.

 

https://www.signaly.cz/videa/764887?commentsControl-topicLikes-showAllLikers=1
 

https://pbs.twimg.com/media/C_bfrK_WsAE9P8s.jpg
Loga všech Světových dní mládeže 
(Zdroj: https://pbs.twimg.com/media/C_bfrK_WsAE9P8s.jpg)

Podrobnosti
Vložila: EvaHavlátová
Vloženo: 27. 6. 2019
Upraveno: 3. 10. 2022