S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Svatováclavské putování Prahou

Svatováclavské putování Prahou je pořádáno v předvečer státního svátku Dne české státnosti a církevní slavnosti sv. Václava na podporu rozšíření svatováclavské úcty na město Prahu, která je symbolicky trvalým sídlem sv. Václava, věčného vládce České země a nositele koruny České. Procesí navazuje na tradici putování na posvátná místa Prahy a rozvíjí se tím vzájemné smírné soužití mezi církevním a civilním společenstvím. Procesím, které vedeno ze svatováclavské kaple až na Václavské náměstí u sochy sv. Václava, se symbolicky zpřítomňuje duchovní vláda svatého knížete Václava a ochrana Palladia země české na místech reprezentující současnou moc zastupitelské demokracie. Program a trasa procesí je upravena tak, aby byla vykonána návštěva jak na církevních místech, tak i na místech zastupitelské demokracie ve všech stupních - Prezident ČR, Parlament ČR, Magistrát hl. m. Prahy a završeno na Václavském náměstí u sv. Václava. Na těchto místech je vyprošováno požehnání zastupitelům k pokorné a moudré službě lidu a vykonávání svěřeného úřadu a všem lidem požehnání a moudrost v rozhodování při volbě svých zastupitelů. Vzhledem k nastávajícím důležitým volebním událostem je tímto způsobem vyjádřena zodpovědnost věřících občanů za vládu v zemi a vytváření společenského dobra, k němž patří mír jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení. 

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU s palladiem země české, procesí za pokoj a požehnání Zemi české a městu Praze

PRAHA – DNE 27. 9. 2017 – 14.00 - 17.00 hod.

14.00 – 14.45 hod –    zahájení: Pražský hrad - kostel Všech svatých - mše svatá ke cti sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české – celebruje P. Mgr. Libor Bulín, probošt kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve staré Boleslavi

14.45 – 14.50 hod –    Průvod: kostel Všech svatých – Svatojiřský klášter

14.50 – 15.00 hod      modlitba u hrobu sv. Ludmily – požehnání k putování -

15.00 – 15.10 hod -     Svatojiřský klášter – katedrála sv. Víta – Zlatá brána - modlitba a požehnání prezidentu čr

15.10 – 15.20 hod –    zastavení:  katedrála sv. víta – svatováclavská kaple – uctění sv. Václava  - Převzetí Palladia Země české

15.20 – 15.30 hod –    průvod: Pražský hrad – Nerudova ul. – Malostranské nám.

15.30 –15.45 hod –    zastavení v kapli poslanecké sněmovny – modlitba a požehnání zastupitelům parlamentu čr

15.45–15.55 hod –      průvod: malostranské náměstí – Karlův most

15.55 – 16.00 hod      zastavení – modlitba u sochy sv. jana nepomuckého

16.00 – 16.15 hod –    průvod: Karlů most - Křižovnická ul.- Platnéřská ul. - Mariánské nám.

16.15 – 16.20 hod –    zastavení před magistrátem – modlitba a požehnání zastupitelům města prahy

16.20 – 16.30 hod –    průvod: mariánské nám. – staroměstské nám. - smírná modlitba na místě stržení Mariánského sloupu – staroměstské náměstí - chrám Matky Boží před Týnem 

16.30 – 16.40 hod –   zastavení: chrám Matky Boží před Týnem – modlitba a uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké – palladia města Prahy

16.40 – 17.00 hod –    průvod: Staroměstské nám - ul. Železná, - ul. Rytířská ul. Můstek – Václavskénám. - sousoší sv. Václava –

17.00 – 17.45 hodpředání palladia a účast na Svatováclavské duchovní zastavení pod sochou sv. Václava – modlitba kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého a požehnání palladiem městu Praze a lidu české země


                               Organizátor poutě:Hnutí obnovy duchovních tradic z.s. a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavy. organizátor a doprovod poutníků: P.ThDr. Jiří Koníček, konjir@seznam.cz

AntonínKrejzar, petrcel zvažují, že pojedou na akci Svatováclavské putování Prahou.