suposlav

suposlav / Michal Bruno Maria Giacintov / 36 let

Řeholník
Napsat komentář »

K dnešnímu evangeliu trocha španělštiny
https://m.youtube.com/watch?v=LxZ7qizwRLk

deFlegmatique

je tam "supo ser"?

suposlav

Bohužel nikoliv :-)

Zobrazit 2 komentáře »
dromedar

Většinu obvyklého čilého ruchu u Jezulátka mají na svědomí cizinci. U nás neznám moc lidí, co by ujížděli zrovna na tomhle kultu.

dromedar

A ta chvíle masového chytání se náboženského stébla ještě nenastala. Ta přijde, až (pokud) každý druhý bude mít někoho příbuzného/známého v nemocnici a každému třetímu někdo umře. U nás se zatím nic citelně hrozného neděje.

Zobrazit 2 komentáře »
dromedar

"Jedním z šesti bratří v komunitě je"

Rozumím tomu správně tak, že v klášteře žije jenom šest bratří, ale to není na překážku povýšení na opatství?

dromedar

Jinak mě celkem udivilo, že se opatská benedikce nekonala v kostele opatství, ale v "mateřinci" kongregace.
Nebo to je jenom mimořádné bezpečnostní opatření, protože Severní Irsko?

suposlav

Olivetáni slavili 700 let od založení, proto se rozhodli 2 nové kláštery povýšit na opatství (Rostrevor + 1 v Jižní Koreji). Společná benedikce obou nově zvolených byla v mateřinci. Je-li tomu tak vždy nebo jen v tomto případě, to nevím...

slu-nicko

Běháte v hábitu?

suposlav

Ne, ne, v civilu :-)

jk-s

Tak jsem to přečetl a musím uznat: tvrdá řehole

dromedar

@slu-nicko V polyesterových hábitech se běhá jen v postní době. Běžci konají pokání tím, že ty hábity (které překáží, upocené studí, a tak) nosí, zbytek tím, že v kostele, v refektáři a při jiných komunitních příležitostech snáší ten puch.

dromedar

(Ve středu a v pátek se běhá v hábitu vč. chórového pláště nebo kukuly.)

suposlav

A přitom se zpaměti recituxje oficium a na sláva Otci se uklání, což zejména při přebíhání vozovky odkazuje k touze po Věčnosti :-)

dromedar

Čekal jsem, že se při tom recituje spíš třeba sedm kajících žalmů a žalmy stupňové, ale pokoncilní mnišské zvyklosti až tak dobře neznám. Mohlo mě napadnout, že se podle reformního principu "Ať se vynechá, co bylo během času zdvojeno nebo přidáno ne právě účelně" řekne "kající žalmy jsou žalmy, oficium jsou taky žalmy, tak ať běžci nerecitují žalmy dvakrát za sebou a za běhu se radši rovnou pomodlí časově nejbližší hodinku."

Jenom doufám, že se "běhací nešpory" nikdo neopovažuje modlit sám, ale běhají se zásadně alespoň ve dvojici - a pokud možno ve větší sevřené formaci. Nějak takhle, akorát samozřejmě v těch hábitech https://youtu.be/rIUsf_3Vrcc

tina

Jsem z článku pochopila, že to bylo před rokem, tj. v roce 2019. Tehdy P. Augustin ještě žil. Jak mohl být legendou už za svého života? To mi hlava moc nebere...

dromedar

Co je divného na tom, když je někdo legendou už za svého života?

tina

Spíš nechápu, proč by měl být P. Augustin legendou už za svého života? A proč třeba nejsou zmiňováni jako legendy Verzich (od roku 1969 žil u olivetánů ve Florencii), Opasek nebo Stavěl...

slu-nicko

Třeba proto, že je generální opat osobně neznal?

tina

To se mi nechce věřit, že by znal Vojtěcha Engelharta a neznal by ty ostatní.

tina

Opat Maurus Verzich je pohřbený u olivetánů ve Florencii...

Danka-Štěpánka

:-) Jůůů, v Droghedě jsem byla jednou na návštěvě :-)

dromedar

@tina Jestli tomu dobře rozumím, označení "legendární čeští benediktini" je supovo, nepochází od generálního opata. P. Gazda může být na Břevnově "legendární" tím způsobem, že žije v paměti komunity jako její někdejší člen a novicmistr, ale mladší bratři už ho znají jen jako převora v Rajhradě (čili jen z občasných setkání a z vyprávění).

"To se mi nechce věřit, že by znal Vojtěcha Engelharta a neznal by ty ostatní. "

Co mají P. Gazda a P. Engelhart společného (a čím se liší od ostatních jmenovaných): nějakou dobu žili v komunitách v Itálii A ještě po r. 2000 byli naživu a působili jako představení v českých klášterech. To by (spíš než staré známosti z dob emigrace) mohlo nasvědčovat známosti z nějakého relativně nedávného setkání představených.

Zobrazit 19 komentářů »

Tato legenda české letniční scény se ani po letech prostě neomrzí! :-)

Zobrazit 1 komentář »

LSD = láska Svätého Ducha. V tom jedu! :-)

Napsat komentář »

Hodně inspirativní čtení. Třeba by mohl i jednou týdně mít podobný pořad pražský primas, aby tak církev krom restitucí/zneužívání měla prostor i pro hlásání toho, Komu a v co věříme...
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30613

Napsat komentář »

Tuhle písničku prostě můžu...

Napsat komentář »

Říkají o něm

Tofl říká o něm:
*SFK dubnová Erlebaška 2013
maxmilian říká o něm:
No prostě ex benediktín za všecky prachy ... :D
jirka-fikar říká o něm:
Bývalý Vesmírný týmák a Zlý loupežník Zagroškudla z pohádky Než zazvoní zvonec v jedné osobě.
Medák říká o něm:
Díky za společné týdny v týmu...a choď von!!!
Jenda říká o něm:
super vtipný borec, týmák na Vesmíru a co nevidet kapucín. Hurááá! česká církev se má na co tesit;)!!