suposlav

suposlav / Michal Bruno Maria Giacintov / 36 let

Řeholník

To si tak po ránu pročítám knížku o zjevení P. Marie v Guadalupe a ejhle, ono tam slovo do pandemie:
"Nemusíš se bát této nemoci, ani žádné jiné nemoci či něčeho znepokojivého. Což nejsem zde já, tvá Matka? Nestojíš v ochraně mého stínu, pod mým přístřeším? Což nejsem zdrojem života? Nejsi skryt pod ochranou mého pláště, skryt na mých rukou? Co ještě potřebuješ?"

Napsat komentář »