suposlav

suposlav / Michal Bruno Maria Giacintov / 36 let

Řeholník
suposlav

Údajně italové hodně tlačí na nová svatořečení - jeden postulátor má např. okolo 120-ti případů. U nás už nějaký ten měsíc tajně doufám v Josefa Toufara a Jana Bulu...

dromedar

Synodalita - decentralisace! Agenda svatořečení zpět do rukou diecésních biskupů!

Aby se neřeklo, že jsem febronianista příliš zavilý, jsem ochotný ke kompromisu: do rukou diecésních biskupů nechť se vrátí všechno až po blahořečení; svatořečení, povolující kult v universální církvi, ať si nadále řídí cháska kardinálská v Římě.

Zobrazit 2 komentáře »