Studentské ekumenické nešpory

čtvrtek, 19. ledna 2012      17:15
fara ve Františkánské 11
Františkánská 11 Plzeň

Drazí přátelé,

při příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů, si Vás VŠ katolický klub HORA dovoluje přizvati a radostně očekávati ke společné modlitbě.

Tato modlitba proběhne 19.1. v 17:15 na faře ve Františkánské ulici.
Budeme se modlit formou nešpor, kdo neví oč běží, ať k nám rychle běží..:)

Moc se na Vás těšíme a doufáme, že se pak společně zůčastníme i ekumenické bohoslužby, ke které nás zve biskup František Radkovský, v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18:00 hod.

+

"Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my."(Jan 17,11)


Podrobnosti
Vložila: Bjetushka
Vloženo: 16. 1. 2012
Upraveno: 17. 1. 2012

vytvořila akci.

tukanx

bohužel nebudu v Plzni :-(

Zobrazit 1 komentář »