Studentská mše sv. u Nejsvětějšího Salvátora

úterý, 28. října 2008      19:00
Praha, Nesvětější Salvátor

Akademická farnost Praha - kostel Nejsvětějšího Salvátora

Křížovnické nám.2 Praha 1, 110 00. tel.: 222221339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, www.salvator.farnost.cz

Duchovní správa
farář
P.Prof.PhDr.ThDr. Tomáš HalíkP.Prof.PhDr.ThDr. Tomáš Halík

farní vikáři
P.Mgr.Marek Orko Vácha Ph.D.P.Mgr.Marek Orko Vácha Ph.D.
P.Petr Havlíček SJ

Podrobnosti
Vložila: aneladga
Vloženo: 22. 10. 2008

vytvořila akci.

Napsat komentář »