#knezi, #knez, #novoknez, #novoknezi, #primice, #sveceni

Přibylo jedenáct novokněží

Renata Svobodová

Konec června je časem kněžských svěcení a primicí. Letos přijali čeští a moravští novokněží tuto svátost v sobotu 28. června.