Stojan

Stojan / Antonín Vladimír František Novotný / 40 let

Obrázek Panny Marie Křtinské do lesa

Kdysi byl u nás za dědinou v lese u cesty obrázek Panny Marie Křtinské, chodívala tu totiž procesí do Křtin. To, že tu kdesi ten obrázek býval vím už asi pět let z farní kroniky,…