Jeden chlapec

slachmánek

Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny za tu zem,abych ji nezničil – ale nikoho jsem nenašel. :-( Ezechiel 22.30 „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik…