Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek zamysleni

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem zamysleni.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #zamysleni

Vojta Krejzar

Zádušní mše, nebo poslední rozloučení?

Vojta Krejzar

V čase před dušičkami se nabízí postnout takové zamyšlení nad dvěma často užívanými pojmy. Oba se používají jako označení pro pohřební bohoslužbu, ale vyjadřují správně její smysl? Je správnější říct „zádušní mše“, nebo „poslední rozloučení“? Obě…

Pavel_Jan Možná se to zaměňuje, ale myslím, že tzv. poslední rozloučení je jen prosté uložení do hrobu beze mše sv.

Duchovní inspirace

Značka: Zaručujeme atraktivní linii

Duchovní inspirace

Ve zdravém těle je prý zdravý duch. Lidé pro hezký vzhled svého těla, pro to, aby vypadali dost, ale opravdu dost dobře, pro to, aby byli zdraví atd. dělají spoustu věcí - někdo křoupe různé kořínky, jiný se trápí odporně chutnajícími čaji, jiní…

Vojta Krejzar

Herodes

Vojta Krejzar

„Herodes se svými vojáky Jím opovrhl a na posměch Ho dal obléci do bílého roucha…“ (srov. Lk 23,7-11) Ježíš se nikomu nevysmál, ale Jemu se vysmáli již mnozí. Herodes se smál Jeho spoutaným rukám a svému bílému plášti na Jeho ramenou… Zákoníci a…

Vojta Krejzar

Zbavený učedníků

Vojta Krejzar

Poslechněme si, co říká evangelium: "Opustili Ho... rozutekli se..." Utekli od Ježíše - a utekli i od sebe. My rovněž podléháme stejnému dezertérskému zákonu. Jsme jako paprsky vycházející ze společného tepelného a světelného zdroje, jímž je Kristus…

Vojta Krejzar

Dav

Vojta Krejzar

Od neděle do pátku není daleko. Ale těch pět dní stačilo na to, aby se jeruzalémskými ulicemi místo jásavého "Hosanna!" rozlehlo nenávistné "Ukřižuj Ho!" Na druhé straně dějiny našich duší zaznamenaly už i prudší změny v postoji vůči Kristu. Někdy…

Vojta Krejzar

Vojáci

Vojta Krejzar

Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do vládní budovy, svlékli Ho a zahalili do šarlatového pláště. Upletli Mu věnec z trní, položili Mu ho na hlavu a do pravé ruky dali třtinu. Padli před Ním na kolena a posmívali se Mu. Plivali na Něho, brali Mu třtinu…

Vojta Krejzar

Farizeové

Vojta Krejzar

Zlo je tehdy nejhorší, když na sebe bere podobu nějakého dobra. Hřích je nejohavnější, když je páchán pod rouškou ctnosti. Hříšník je nejhříšnější, když si svým ctnostným životem vymáhá úctu, a proto si zaslouží jméno farizej! A farizeové jsou…

Vojta Krejzar

Petr

Vojta Krejzar

Jenom před několika hodinami stál před Ježíšem a sebevědomě ho ujišťoval: „Kdyby se i všichni nad Tebou pohoršili, já se nad Tebou nepohorším… A kdybych měl i umřít s Tebou, nezapřu Tě.“ A hle, co z tohoto horlivce udělala zlá příležitost: po prvním…

Papo "Vzbudím dokonalou lítost" -> to jsou převysoké, až téměř nedostižné cíle. Nestačila by kombinace lítosti a svátosti smíření?

Vojta Krejzar No, to je otázka :) Kdybych to vzal podle katechismu, píše se tam, že lítost může být dokonalá a nedokonalá. Dokonalá lítost je taková lítost, která vzniká z lásky k Bohu a působí okamžité odpuštění hříchů, je li spojena s předsevzetím jít co nejdříve ke svátosti smíření. Nedokonalá lítost je pak způsobena jinými důvody (např. strachem z pekla), a ačkoliv je dobrá, neznamená sama o sobě odpuštění hříchů. Je jasné, že ten první způsob je lepší, ne?

Papo Pokud je "dokonalá lítost" terminus technikus, pak ano.

Vojta Krejzar

Jidáš

Vojta Krejzar

Je 14. Nisanu (hebrejský název měsíce: náš březen-duben), první Velký pátek… Na Kalvárii visí Mistr s probodnutýma rukama a otevřeným bokem – jako oběť lásky. Někde na druhé straně za městem skonává nešťastný apoštol Jidáš Iškariotský s vyplazeným…

Vojta Krejzar

Annáš

Vojta Krejzar

Annáš už nebyl veleknězem, neměl tedy právo soudit. Přece však zanechal nočního odpočinku a pohotově stanul jako předák mezi Ježíšovými soudci, tak dokonale slepými, že ani na Bohu nenašli nic, co by Ho mohlo před jejich soudem ospravedlnit a…

langer-hans Stále aktuální... děkuji!

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

18. 3. 2018 Chválu Vzdát
Brno
8. 1. 2009 Setkání Slovo života
Olomouc

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Zádušní mše, nebo poslední rozloučení?
Značka: Zaručujeme atraktivní linii
Herodes
Zbavený učedníků
Kristus zbavený svobody
Dav
Vojáci
Farizeové
Petr
Jidáš
Kaifáš
Veleknězův sluha
Annáš
Nevěrnost Nejvěrnějších
Zamyšlení nad desaterem nejen pro děti
Náhoda, zázrak a nebo projev Boží vůle
Nečekané setkání
Zamysleme se
Dopisová revoluce
Existuje Bůh?
Nebylo pro ně místo…
Zářit
O babičce a dědečkovi - vtip na zamyšlení :)
Hledej mne
Odcházení
Bůh se narodil - a člověk zemřel
O době adventní a vánoční (trochu jinak)
Advent je přípravou na Vánoce
Komenského mravoučné desatero. Stíhej ctnosti, vyhýbej se nepravostem!
Čtyři uzamčená přání
Víra a dnešní svět
Obyčejná neděle
Jen pár krůčků... aneb... k neštěstí stačí málo!!!
Zamyšlení nad oslavou
Jmeniny
Týden bez počítače
Dárky a dary
THE BOSS OF LIFE
Kdo je to přítel?
Kdybych nebyla člověkem, chtěla bych být... VODOU
Řekni bouři, jak velký je tvůj Bůh
Co velikého pro mne Bůh v mém životě učinil?
2. 6. 2010
26. 6. 2010
5. 5. 2010
7. 4. 2010
Zaujalo mě
Videoklipová křížová cesta
31. 3. 2010
MiniVsuvka
23. 3. 2010
17. 3. 2010
16. 3. 2010
10.3.2010
3. 3. 2010
Táta
Cesta
24. 2. 2010
17. 2. 2010
okna do nebe
Nechme se vždy vést láskou
Z horských kázání J.T. 2010 (část IV.)
Z horských kázání J.T. 2010 (část III.)
Z horských kázání J.T. 2010 (část II.)
Z horských kázání J.T. 2010 (část I.)
20. 1. 2010
6. 1. 2010
Vánoční příběh
Minikázání na baru
Inventura roku 2009
Pootevřené dveře
4. 11. 2009
14. 10. 2009
Slunce? Ne, raději Měsíc!
Přátelství
Go with Holy Spirit
9. 9. 2009
26. 8. 2009
Díky!
15. 7. 2009
Like a wind, like clouds
Proč čekání na smrt??
10. 6. 2009
3. 6. 2009
1. 6. 2009
27. 5. 2009
18. 5. 2009
13. 5. 2009
Něco o půstu
29. 4. 2009
27. 4. 2009
Máme naději v živém Bohu
22. 4. 2009
Srdce
Svatost v životě mladého moderního křesťana
23. 3. 2009
Ne moc zbožná témata
2. 3. 2009
Jedno slovo
23. 2. 2009
11. 2. 2009
9. 2. 2009
Koi to Ai - dvě slova pro jednu lásku?
28. 1. 2009
26. 1. 2009
Křik
14. 1. 2009
Zkouškové
5. 1. 2009
Jesus Camp
Vy ste naozaj stretla Pannu Máriu?
Vystrašeni náboženstvím...?
29. - 30. 11. 2008
10. 11. 2008
3. 11. 2008
29. 9. 2008
24. 9. 2008
22. 9.2008
17. 9. 2008
Tři požehnání
4. 9. 2008
Sedm dnešních skutků milosrdenství...
11. 7. 2008
26.6.2008
24. 6. 2008
Je svatba řešením?
11. 6. 2008
5. 6. 2008
23.5.2008
10.05.-11.05.2008
Vidět krásu
Přátelství
7. 4. 2008
4. 4. 3008
Žije...
27. 3. 2008
Bílá sobota
Zamyšlení nad článkem " Poslední / třetí předpověď utrpení
14.3. 2008
6.3.2008
.. Blindness .. slepota ..
Atonement (Pokani)
13. 2. 2008
9. - 10. 2. 2008
8.2. 2008
7.2.2008
1.2. 2008
25.1.2008
23.1.2008
22. 1. 2008
11. 1. 2008
9. 1. 2008
8. 1. 2008
Zamyšlení pro život
5.1. a 6.1.2008
8. 12. a 9. 12. 2007
5. 12. 2007
1. 12 a 2. 12, 2007
24. 11. a 25. 11. 2007
21. 11. 2007
19. 11. 2007
14. 11. 2007
31. 10. 2007
Dušičkově
27. a 28. 10. 2007
6. a 7. 10. 2007
4. 10. 2007
3. 10. 2007
28. 9. 2007
22. a 23. 9. 2007
Dar (co s ním?)
11. 9. 2007
Katolická krása
Ateismus
Ponížení
Důvěřuj
2. 9. 2007
31. 8. 2007
30. 8. 2007