Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek zákon

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem zákon.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #zákon

slachmánek

Mojžíšův zákon

slachmánek

Dal jsem se do čtení Mojžíšova zákona a všiml jsem si, že se tam objevují dva silné důrazy: Odstraň ze svého středu zlo! Ať není prolita neviná krev! On ten zákon je vlastně sbírka příkladů, jak to prakticky naplnit. Nemyslete si, že jsem přišel…

jk7 Zajímavý je kontrast v prováděcích pokynech pro případy porušení Zákona

1) Numeri 15,35, sběr klestí v den odpočinku
Hospodin (!) řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá (!) pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“

2) Jan 8,7, cizoložná žena
Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“

To představuje v podstatě protikladné výchovné přístupy a konflikt je tak vlastně připraven Bohem.

Na tom moc nemění to, že Ježíš vykládal Zákon rozumně podle jeho hlubšího smyslu ve svém pochopení
Mt, 11,11-12 „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“

slachmánek

novostarý zákon?

slachmánek

Apoštol Pavel rozpoznal, že na tomto světě jsou tři různé cesty, ale většina z nás zná jenom dvě.Inklinujeme k tomu si myslet, že v našich životech jde především o volbu mezi špatným a dobrýmjednáním. Ale Pavel mluvil o dvou odlišných přístupech,…

daniel93

Proti proudu

daniel93

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. (Řím 13,10) Následování Boha a dodržování jeho přikázání nás vede nejen k lásce k Bohu, ale i k bližním a sobě samému. Veškeré naše počínání, které je v souladu s Božím zákonem, se…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Jak rozpoznat Pravý hlas?
Mojžíšův zákon
novostarý zákon?
moje evangelium
protiBiblická tradice
Proti proudu
Širší pohled na OSPRAVEDLNĚNÍ