Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek učednictví

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem učednictví.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #učednictví

radim24

Jak dnešní kazatelé ne/staví na Božím slově

radim24

V dnešních církvích je mnoho falešných učitelů a falešných kazatelů. Dědí se to vše už od katolické církve, ještě od reformace, která nebyla dokončená. Tak například desátky. V bibli v novém zákoně není ani slovo o tom, že máme sboru či církvi…

radim24 Pozn. opravil jsem poslední odstavec. Původně se jednalo o text dopisu.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Desátky, že nejsou v Bibli? A co Sk? Jak hospodařili s majetkem. Usvědčuje Vás to z neznalosti. Sám si děláte ostudu. Dejte si na to pozor. Víc snad už nemusím číst.

Krom toho Písmo musíte brát ne z hlediska toho, jak žijeme my teď, ale co to znamenalo pro židy x co to znamená ve světle Kristova učení x co to znamená pro církev x co to znamená pro mě konkrétně = Vynecháním kterékoliv položky Vám za rovnítkem vznikne nesmyslný výsledek. A to Vám vznikají opravdu nečitelné hlouposti. Musíte brát v potaz, že Bible má svou logiku, ale toto je Vám evidentně v kterémkoliv článku naprosto cizí.

radim24 Ale houby, tam nešlo o desátky. To bylo sdílení majetku a nemělo to nic společného s desátkami. Bibli tím pádem asi neznáte vy. Odevzdávání majetku bylo dobrovolné. Nebyli povinni prodávat pole, podle Starého zákona stačilo platit "daně"... Sorry dneska asi na vás nebudu reagovat, nemám na to trpělivost a už z vašich prvních slov ... je to s váma marné.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Ano je, protože nemáte argumenty. K čemu bylo ustanoveno 7 jáhnů? A čí byl majetek, který rozdělovali? Církev se musela nějak živit. Asi bych Vám taky měl psát odkazy a vysvětlivky, ale tím bych marnil čas. I tak ho marním neboť píšete kritizujete a nedáváte řešení. Mnoho falešných učitelů, ale který je dobrý. Nemáte patent na to, že jste dobrý a že předáváte pravdu. Neusvědčujete žádnými důkazy, jen předkládáte vlastní neověřená tvrzení. O tom je celý Váš blog. Nebo dáte nějaký odkaz na alespoň nějaké ověřené tvrzení? Každý středoškolák u maturity musí dokazovat, že to, co říká, říká správně. Vy nic takového neděláte.

radim24 Vy jste jak vosina v prdeli.

radim24 To vám musím všechno vysvětlovat jak malému nerozumnému dítěti? Jsem unavený a neměl jsem s vámi trpělivost. Poděkujte Duchu Svatému, že mi pro vás dal odpověď. Ne že bych pro vás neměl odpověď, ale on si žádá abych vám odpověděl.

radim24 Neřekl snad Ježíš učedníkům: "Amen, říkám vám, že pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: Je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby boháč vešel do Božího království."? Matouš 19:23-24. Hádanka: Proč myslíte, že prodávali majetek? Odpověď: Ježíš mu řekl: "Pokud chceš být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, dej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, následuj mě." Když ale mladík uslyšel tu řeč, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. ... Matouš 19:21-22

radim24 A znovu: Marek 10:21  A když se na něho Ježíš podíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Jedno ti schází - jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, vezmi kříž a následuj mne.", podobně Lukáš 18:22

radim24 Jistěže prodávali majetek, protože 1) chtěli být spaseni 2) chtěli více času trávit s Bohem. Množství povinností spojených se správou velkých majetků je okrádal o čas a přidával starosti o světské věci. Mt 6:33. 3) Ježíš přikázal prodat a rozdat majetek a dát chudým 4) kdyby katolická církev prodala a rozdala všechno co má, taky by měla dostatek peněz 5) vy se na vše snažíte vymyslet systém, ale "Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." ... vy snad Božího Ducha nemáte, že tyto věci nechápete? Ježíš nepřikázal stavět církve a kosteli; přikázal kázat evangelium venku a po domácnostech. ... jáhny myslíte diakony?

Vojtěch Hýbl (VVRH) Myslím, že na Vás by se skvěle dala dělat práce na téma: "Jak převracet Písmo vzhůru nohama." Píšete obecně o majetku, ale sám Ježíš říká: Co je císařovo, dejte císaři, co je Boží, Bohu. To by stačilo pro to, abyste věděl, že platit desátek je plně biblické. Ježíš přece nepřišel zrušit zákon nebo proroky, ale naplnit. Takže desátek i ze SZ platí, že náleží Bohu a cože se dělalo s majetkem, který si rozdělovali? Přece živila se z toho církevní obec. Sv. Pavel organizoval sbírku a přesně psal, co ho živí a na co by měl právo. To jenom v kostce, odkazy si najděte.

radim24 Sbírka není desátek. Desátky jsou součástí židovkého náboženského systému. Mojžíšův Zákon byl zrušen. Galatským 5:18  "Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem." Fakt je, že v NZ se píše o sbírkách, nikoliv o desátkách, což je něco úplně jiného. Ono je v SZ popsáno i k jakému účelu ty desátky jsou.

radim24 1 Korintským 16:1-2  A ohledně sbírky na svaté, čiňte i vy tak, jak jsem nařídil galatským církvím: Vždy prvního dne v týdnu ať každý z vás sám u sebe uloží, kolik se mu podaří nastřádat, aby se sbírky nekonaly teprve tehdy, když přijdu.

radim24 2 Korintským 8:11  Nyní tedy vykonejte i ten skutek, aby tak, jak bylo pohotové chtění, bylo také vykonání sbírky z toho, co máte. Je-li totiž pohotová ochota, je vítaná podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.

radim24 Ještě jednou: Ježíš přikázal nehromadit majetek a dávat potřebným. V tom je naplněna Boží láska, ne skrze dodržování litery, ale skrze působení Božího ducha.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Inu, vidím to tak, že je potřeba si nastavit řádně pravidla využívání Písma Svatého. Tato nastavena nemáte, tak se to pokusím udělat. K tomu však neslouží komentáře. Já hojně komentuji příspěvky Vašeho blogu a není to dobré pro Vás ani pro mne, je to zbytečná zdržovačka. Mohl bych Vám napsat něco dlouhého třeba o té jediné větě, kterou jsem dal jako argument k vaší neexistenci desátků a dokonce se dozvídám ... Vedeni Duchem nejste pod zákonem - znamená úplně něco jiného, než předkládáte výkladem, že Mojžíšův zákon byl zrušen. K čemu pak v Bibli máme Starý zákon? To nejsou jenom kořeny ze židovství, jak sám Ježíš říká: on přišel zákon naplnit, ne ho zrušit. A jinde říká: Kdo by vymazal jediné písmenko ze zákona... A v tom ani sv. Pavel nemyslí v listě Galaťanům o zrušení, ale o svobodě.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Milovaný, z listu Galaťanům jsem dělal státnice a při nich jsem objevil jeho nádheru. Ale je třeba tu nádheru objevit, jinak můžete tím listem i proklínat, jak to dělá patriarcha Eliáš na yutube. Velmi se mu podobáte. Také proto s Vámi rád komunikuji, protože s Vámi to ještě jde - ještě netrpíte náboženským bludem, který je velmi nebezpečný.

radim24 Vy jste vystudoval teologickou? Proč se neřídíte Božím Duchem a nepřestanete sem psát? Myslíte si že nevím o čem je ten verš, ale já vím o čem je a vím že Duch Boží je nad zákon. On si vane kam chce a už mě prosím dále neobtěžujte svými příspěvky, chci se věnovat užitečnější práci než slovíčkaření. Není to vůle Boží a Duch mě od diskuze s vámi odrazuje. Nepište. Mám vypínat komentáře u všech příspěvků jen kvůli vám?

Vojtěch Hýbl (VVRH) A je to tady! Kvůli mě nic vypínat nemusíte. Nicméně Duch Svatý dává také dar výmluvnosti a skrze to víte, jak se bránit proti nepřátelům. Máte mě rád? Já Vás ano. Ale musím konstatovat, že tedy se vzdáváte neb nemáte co říct. Nechám Vás tedy na pokoji, co mi zbývá. Ale pobavil jste mě dost. Ještě nedávno jste tvrdil, že Vám Duch svatý vnuknul, abyste mi odpověděl. Jenže Duch svatý nedělá zmatky. Když Vám teď tvrdí něco jiného Bůh, který je beze změny, na tom něco nesedí. Vypadá to, že to asi stejně smažete.

radim24 Poslední věc. Vy jste vlastně neskutečný demagog. Na jednu stranu jste tady obhajoval desátky na základě Mojžíšová zákona ale přitom jako křesťan s největší pravděpodobností neslavíte sabat, což je jeden z nejdůležitějších židovských svátků. Jestli ho ale slavíte tak mi popiště jak přesně a jestli dodržujete židovské přikázání od pátku večer do soboty večer nepracovat? Ze zkušenosti vím, že drtivá většina křesťanů se tímto neřídí. A ani by nevěděli jak se sabat slaví. Další věc ve které křesťané podle Mojžíšova zákona nejvíce hřeší je jezení vepřového masa, ale i mnoho dalšího. Například společné boslužby žen a mužů v kostele! Nemyslitelné! Předpokládám, že jste taky obřezaný. Tady je vidět, jak velký jste pokrytec.

radim24

Věrnost Pánu - poslušnost a nepostušnost

radim24

Nedávno jsem napsal článek na téma víra - poslušnost> Víra věrnostní, poslušnost Kristu. Ježíš definuje víru jako následovnictví viz „Kdo věří ve mne, skutky, které dělám já, bude dělat i on“. Pavel obdobě definuje víru jako poslušnost: „Nevíte snad…

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.