Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek tmm

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem tmm.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #tmm

Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež 2018

Modlitba se signály.cz

V týdnu před Květnou nedělí 18.–25. 3. 2018 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - 29. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Spolu s celou církví, spolu s mladými lidmi na celém světě se obraťme k Bohu, našemu Otci, prosme ho zvláště za mládež a volejme k němu: Dej mladým lidem dovedný jazyk, aby uměli znavené poučovat utěšujícím slovem. Otvírej každý den náš…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - sobota 28. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Bůh nám slibuje nový domov ve věčné vlasti – svém království. S důvěrou v jeho slovo se k němu obracejme a volejme: Bože, dárce všech dobrých darů: Učiň svou církev domovem pro všechny národy, ať překonává rozdělení, předsudky a šovinismus.…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - pátek 27. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Kristus nás vyzývá k následování i za cenu oběti. Abychom byli ochotni a schopni na jeho výzvu odpovědět, jak náleží, prosme ho a volejme k němu: Pane, smiluj se. Když máme potíž objevit své místo v církvi: Pane, smiluj se. Když je nám…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - čtvrtek 26. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Kristus nás učí poznávat Otce a usilovat o jeho slávu. S důvěrou v jeho pomoc a posilu se obraťme k Otci a volejme: Bože Abrahamův, Izákův a Jakubův: Posiluj svou církev ve věrnosti tvému slovu a tvým zaslíbením. Nauč nás s důvěrou očekávat…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - středa 25. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Bůh, náš nebeský Otec, chce být uctíván v Duchu a pravdě. Obraťme se proto k němu s důvěrou a volejme k němu: Bože nejvýš svatý: Dej své církvi dar hlásat tvou pravdu všem národům srozumitelně a s láskou. Nauč nás důvěřovat ve tvou pomoc i…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - pondělí 23. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Bůh nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a došel spásy. S důvěrou v jeho milosrdenství prosme: Bože, Otče veškerého milosrdenství: Posiluj ve své církvi kající smýšlení a touhu po obrácení a proměně srdce. Chraň nás před…

Václav Vacek Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež - neděle 22. 3. 2015

Václav Vacek

Přímluvy Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce. Také my s důvěrou volejme: Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce. Dej mladým lidem touhu…

Tereza Demlová Křesťanský svět

Mladí, modlete se za sebe!

Tereza Demlová

TMM – Co to je? Týden modliteb za mládež (TMM) je týden před květnou nedělí (22. – 29. březen 2015), kdy biskupové vyzývají k modlitbě za mladé lidi. „V postním období vyhlížíme horizonty naděje“ – řečeno slovy papeže Františka – které nám tento čas…