Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #svatořečení


Sarto_II

I při kanonizacích vždy Církev postupovala objektivně. Formálním předmětem aktu kanonizace je heroická ctnost světce, ne to, že se někdo v jeho přítomnosti cítil dobře.

Které ctnosti v heroickém stupni osvědčil Jan Pavel II.? Nevím, ptám se.

http://rexcz.blogspot.cz/2014/05/santo-subito-je-to-problem-2014.html

(konec)

dromedar

Po všem výše řečeném dodám, že ani já bych "bych práci lidí, kteří mají na starosti proces svatořečení JPII, nepodceňoval" a nemám potřebu zpochybňovat svatost kohokoli z nedávno svatořečených.
Nevadí mi, že byl zmiňovaný papež svatořečen, ale to, kdy, jak a proč. Spravedlivý proces by se měl pro každého řídit stejným metrem, bez ohledu na to, "jak málo má soukromí" a jak všeobecně známé a dobře zdokumentované jsou jeho hrdinské ctnosti a zázraky. Nevyjímaje z toho ty, jejichž rychlé svatořečení se zrovna hodí mocným církevněpolitickým klikám. Kanonizační proces má své zákonné lhůty, ...

Jeden náš učitel na KTF UK říkával, že jenom ďábel pospíchá, protože ví, že jeho dny jsou sečteny.

Zobrazit 7 komentářů »