Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #svaté+přijímání


Angelar

Je však, ale zásadní rozdíl mezi všeobecným přijímáním na ruku do 9. století a přijímáním na ruku od 16. a 17. století za reformace u zwingliánů a kalvínců. Zatímco první rozhodně nechtělo umenšovat přítomnost Krista Pána v Eucharistii, druhé bylo namířeno proti tomu, aby „chléb“ byl uctíván.
Pokud budeme uvažovat, jestli dnešní přijímání na ruku u katolíků má blíže k pojetí prvnímu nebo druhému, je zřejmé, že k druhému, přestože se snaží tvářit, že k prvnímu. Že tomu tak je, je možné poznat po ovoci, kterým je často menší úcta ke mši svaté a ke svátosti Eucharistie a mnohé další důsledky také v morálce. Nechci zevšeobecňovat, ale tento trend je opravdu zřejmý. Proto jsem se nezaobíral dalekosáhle tím, jak tomu bylo se svatým přijímáním na ruku do 9. století...

Angelar

Je však zřejmé, že pokud o svatém přijímání na ruku mluví prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kard. Ranjith jako o nešvaru, nemůžu o tom mluvit jako něčem, co by přinášelo plody.

Zobrazit 6 komentářů »