Apoštolský list Euntes in mundum Svatého otce Jana Pavla II. k tisíciletému výročí od Křtu Kyjevské Rusi

Angelar

Před pár lety jsem objevil zajímavý apoštolský list vyprávějící o mém patronovi sv. Vladimírovi, knížeti kyjevském. Ptal jsem se vícero lidí i mezi řeckokatolíky, jestli tento list neznají či jestli dokonce neví o jeho překladu. Nemohl jsem se…