Poděkování sv. Anežce

Tereza Demlová

V sobotu 15. 11. 2014 sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinál Pietro Parolin mši svatou na poděkování za odkaz sv. Anežky České a jejího svatořečení před 25 lety. Dnes jsme si během bohoslužby ve svatovítské katedrále připomínali…