Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek sucho

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem sucho.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #sucho

Petr Esner

Kde se vzalo, tu se vzalo, sucho!

Petr Esner

Taky se ptáte, jak je možné, že je najednou naše česká země tak vyprahlá? Nejen, že místo původně zelených travnatých ploch vidíme jen žlutá spáleniště, ale začínají už usychat také větší stromy. Mnohé potoky i řeky jsou napůl vyschlé. Lidem se hůře…

sigis V chrámě vyšehradském nalézá se na jednom oltáři krásný obraz, rodičku boží s Ježíškem na rukou představující. Obecná pověst o něm vypravuje, že prý jej maloval sv. Lukáš, který mistrně štětcem malířským pracovati uměl. Proto chová zbožný lid k němu úctu velikou a připisuje mu tu zvláštní moc, že se Panna Maria na něm představená za času velikého sucha u Boha za déšť přimlouvá, pročež také lid Pannu Marii na obrazu tomto „patronkou deště“ nazývá. Za starších dob bývala k zázračnému obrazu tomuto procesí voděna, když země dlouhým suchem vyprahla, a vždy prý tato prosba za déšť vyslyšena byla. Zvláště pak se dosáhlo přízně Panny Marie dešťové, když byl obraz její v průvodu po městech pražských nošen, načež ihned toužený déšť vyschlou zemi svlažil. (Josef Svátek, Pražské pověsti a legendy)

Modlitba se signály.cz

Modlitba za vláhu

Modlitba se signály.cz

Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními, a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a nám svítí světlem svým, jest krásné a září leskem velikým jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem. Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Kde se vzalo, tu se vzalo, sucho!
Modlitba za vláhu